„Sveikatai palankus“ informacijos šaltiniai

Informacija „Sveikatai palankus“ pateikiama remiantis šiais šaltiniais:

 

Vaikų maitinimo aprašas:

https://e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.3B14F18E2B3C?faces-redirect=true

PSO IR ES gyventojų mitybos gerinimo strateginės nuostatos:

Svarbiausios priemonės Lietuvos gyventojų mitybai gerinti:

10 higienos normų, kurios nustato saugos, tvarkymo ir ženklinimo reikalavimus maistui, geriamajam vandeniui bei su maistu besiliečiančioms medžiagoms:

Nuolat pildoma ir atnaujinama moksliniais straipsniais ir naujais literatūros šaltiniais.

(Paskutinis atnaujinimas 2022-03-23)

3 komentarai

Įrašyti komentarą