VšĮ „Sveikatai palankus“ , įgyvendino projektą „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje.

Projekto tikslas – gerinti jaunosios kartos Kauno apskrityje mitybos raštingumą, psichikos sveikatą (savivertė, emocijos ir jausmai, savitvarda, pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška), kasdieninės veiklos ir poilsio režimą.

Projekto renginiuose apmokyta

3599

unikalių dalyvių.

Projekto įgyvendinimo pradžia

2019 m. gegužės 7 d.,

Projekto pabaiga –

2022 m. liepos 15 d.

Projekto akimirkos – SPAUSTI ČIA.