Konkursas “Kokybe paženklintas maistas 2019”

Kviečiame dalyvauti konkurse: „Kokybe paženklintas maistas 2019“. 

Konkurso tikslas – didinti Europos Sąjungos lygiu pripažintų maisto produktų su saugoma kilmės vietos nuoroda (toliau – SKVN), saugoma geografine nuoroda (toliau – SGN) ar garantuoto tradicinio gaminio (toliau – GTG) nuoroda, ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP) žinomumą, vartojimą ir reputaciją.

Dalyvavimo sąlygos:

Konkursui teikiami maisto produktai, kurie yra rinkoje ne trumpiau kaip vienus metus iki prašymo dalyvauti konkurse pateikimo dienos, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos, kokybės, ženklinimo reikalavimus ir yra registruoti ar sertifikuoti ir kontroliuojami pagal kokybės sistemą (-as), nustatytą (-as) teisės aktais ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais:

  • produktai su ES saugomomis nuorodomis (SKVN, SGN, GTG) – pagal 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų reikalavimus;
  •  ekologiški produktai – pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo <..> reikalavimus;
  • NKP – Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ reikalavimus.

Pagal kurią kokybės sistemą maisto produktas pripažintas (registruotas) ar sertifikuotas, būtina prisegti tai patvirtinančio dokumento kopiją. Maisto produktas konkuruos su tos kokybės sistemos konkursui pateiktais maisto produktais pagal kurią teikiamas produktas yra pripažintas ar sertifikuotas. Jeigu produktas ženklinamas dviejų ar daugiau kokybės sistemų ženklais, prašyme turi būti nurodyta ar produktas konkuruoja keliose iš jų ar tik vienoje, nurodant tą (-as) kokybės sistemą (-as).

Reikalinga pateikti:

  1. laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta ūkininko / gamintojo vardas, pavardė, kontaktinė informaciją, maisto produkto pavadinimas;
  2. trumpą maisto produkto aprašymą (iki 3 lapų), akcentuojant jo savybes, maistinę vertę, tyrimų rezultatus, kitų institucijų ir vartotojų atsiliepimai;
  3. maisto produkto fotografiją (ne mažesnę kaip 13×18 cm);
  4. kitus dokumentus, kuriais pagrįsite konkurso vertinimo kriterijus (duomenis apie gamybos apimtis, pakuotę, pardavimų augimą, eksportą, duomenis apie pakuotę). Konkurso vertinimo kriterijai nurodyti konkurso nuostatų 8 punkte (nuostatai pridedami).

Nugalėtojai bus apdovanoti specialiais konkurso prizais Kokybiško maisto šventės metu, taip pat konkursą laimėję maisto produktai ir jų gamintojai bus skelbiami Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Visus dokumentus prašome atsiųsti iki rugpjūčio 26 d.

el. p. kokybepazenklintasmaistas@gmail.com

Jei kyla klausimų, galite skambinti tel.:+370 609 10833.

Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.

Komentarų:

Įrašyti komentarą