MAISTO SAUGOS IR KOKYBĖS KONSULTACIJOS

 • Maisto perdribimo, viešojo maitinimo įmonėms rengiame maisto saugos ir kokybės vadybos sistemos dokumentus (RVASVT, GGP, GHP) pagal Jūsų procesus, kurie reikalingi pradėti vykdyti veiklą, gauti leidimus. Jau dirbančioms įmonėms padedame peržiūrėti turimus dokumentus, juos koreguojame siekiant efektyvinti vykdomą veiklą. Pravedami darbuotojų apmokymai.
 • Įmonėms turinčioms ambicijų sertifikuotis pagal tarptautinius standartus (ISO 9001, BRC, IFS) paruošiame visus trūkstamus dokumentus, apmokome darbuotojus, atliekame prieš sertifikacinį auditą, atstovaujame įmonės interesus sertifikacinio audito metu.
 • Ruošiame dokumentus Maisto tvarkymo objekto pridavimui VMVT, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išėmimui. Maisto tvarkymo objekto paruošimas – Pirminė konsultacija (aptarimas). Patalpų matavimai. Patalpų funkcinis zonavimas. Gamybinių darbo zonų suskirstymas. Technologinis inventoriaus išdėstymas. Technologinių srautų suskirstymas. Technologinio projekto parengimas (brėžinys) su inžineriniais pririšimais (ventiliacija, elektra, vanduo-kanalizacija). Būtinosios dokumentacijos paruošimas, objekto bylos užvedimas. Savikontrolės žurnalų paruošimas ir valymo grafiko sudarymas. Projekto suderinimas su VMVT, patalpų ir dokumentacijos apgynimas VMVT inspektoriams. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (MTSPP) išėmimas ir apmokėjimas. Geriamojo vandens mėginio paėmimas, tyrimų suderinimas ir apmokėjimas.
 • Rengiame Ženklinimo etiketes ir maistingumo deklaracijas. Rengiame maisto produktų ženklinimo etiketes. Koreguojame jau parengtas maisto produktų ženklinimo etiketes pagal teisės aktų reikalavimus. Atliekame teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą atitikties vertinimą.
 • Ruošiame dokumentus Maisto papildų notifikavimui. Parengiame visą dokumentaciją, reikalingą maisto papildų notifikavimui. Atliekame maisto papildų ženklinimo etikečių vertinimą arba parengimą.

EKOLOGIŠKŲ MAISTO IR KOKYBE PAŽENKLINTŲ PRODUKTŲ
SERTIFIKAVIMO KONSULTACIJOS

 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus maisto produktų sertifikavimui pagal Nacionalinės kokybės produktų sertifikavimo sistemą. Maisto perdribimo, viešojo maitinimo įmonėms rengiame dokumentus sertifikavimo procesui pagal Jūsų procesus, kurie reikalingi pradėti vykdyti veiklą. Jau dirbančioms įmonėms padedame peržiūrėti turimus dokumentus, juos koreguojame siekiant efektyvinti vykdomą veiklą. Pravedame darbuotojų apmokymus.
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus ekologiškų maisto produktų sertifikavimui ir norinčias sertifikuotis pagal tarptautinius standartus KRAV, Bio Suisse, Demeter, NOP. Maisto perdribimo, viešojo maitinimo įmonėms rengiame dokumentus sertifikavimo procesui pagal Jūsų procesus, kurie reikalingi pradėti vykdyti veiklą. Jau dirbančioms įmonėms padedame peržiūrėti turimus dokumentus, juos koreguojame siekiant efektyvinti vykdomą veiklą. Pravedame darbuotojų apmokymus.
 • Konsultuojame simboliu „Rakto skylutė“ pažymėtų produktų sertifikavimo ir ženklinimo klausimais.

TECHNOLOGINIŲ KORTELIŲ, VALGIARAŠČIŲ, EL. BAZIŲ RENGIMAS

 • Konsultuojame kaip pagaminti ne tik saugų, kokybišką, ekologišką, bet ir sveikatai palankų maisto produktą, kuriame tokių maisto produktų receptūras, technologinius aprašymus.
 • Rengiame individualius valgiaraščius ir technologines korteles ugdymo įstaigų, globos namų, ligoninių maitinimo organizatoriams, pagal poreikį dalyvaujame valgiaraščio suderinime su VMVT tarnyba. Valgiaraščiai rengiami pagal amžiaus grupes, specialius įstaigos poreikius, sezoniškumą. Galime parengti individualų valgiaraštį arba pasiūlyti išsirinkti iš kelių jau paruoštų. Pagal poreikį galime parengti elektroninę paklodę excel formatu, kuri palengvins dietisto darbą, bus matoma dienos maitinimo faktinė kaina, žaliavų poreikis einamajai dienai ir ateičiai, o taip pat parengti kalkuliacinių ir technologinių kortelių bazę.
 • Teikiame dietistų pagalbą – nepriklausoma trečiašalė virtuvės darbo priežiūra, patariamoji maisto kokybės ir sveikatai palankumo užtikrinimo funkcija, žaliavų pirkimui reikalingos techninės informacijos parengimas, žaliavų priėmimo kontrolės apmokymai ir priežiūra, neatitikimų šalinimas ir koregavimas, sveikatai palankios mitybos įpročių diegimas, pristatant valgiaraštį įstaigos bendruomenei, kasdieninis virtuvės ir sandėlio darbo funkcijų koordinavimas.
 • Viešųjų pirkimų techninių dokumentų rengimas ir vertinimas.