fbpx

VMVT atnaujino valgiaraščių derinimo tvarką

Rengiant individualius įstaigos valgiaraščius būtina suderinti su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

7. Įmonė arba įstaiga, siekianti suderinti valgiaraštį, turi kreiptis į savo veikimo vietoje esančią teritorinę VMVT ir pateikti šių dokumentų originalus:

7.1. nustatytos formos prašymą FORMA_1

7.2. nustatytos formos valgiaraštį FORMA_2

7.2.1. kuris turi būti sudarytas kiekvienai amžiaus grupei atskirai,

7.2.2. kuriame kiekvienas patiekalas (pagrindinis patiekalas, padažas, garnyras ir t. t.) turi būti nurodytas atskirai,

7.2.3. kuriame nurodytų patiekalų pavadinimai turi būti aiškūs ir suprantami. Rekomenduojama atsisakyti simbolinių patiekalų pavadinimų, tokių kaip „Gaidelio“ salotos (geriau – morkų ir obuolių salotos), „Trakų“ suktinukai (geriau – kiaulienos ir vištienos suktinukai) ir kt.,

7.2.4. kuriame turi būti nurodyta tiksli pagrindinio patiekalo išeiga – pagrindinio patiekalo pavadinime turi būti aiškiai nurodytos pagrindinės patiekalo sudedamosios dalys (pvz., daržovių troškinys su dešrelėmis 100/100, bulvių plokštainis su kalakutų šlaunelių mėsa 188/62, maltos žuvies (jūros lydekos) kotletai su bulvėmis 100/100),

7.2.5. kuriame turi būti nurodomos savaitės, savaitės dienos, kiekvieno vaikų maitinimo laikas (išskyrus bendrojo ugdymo įstaigas) ir kurio kiekvienas lapas turi būti sunumeruotas (išskyrus titulinį). Valgiaraščio kiekvienas lapas turi būti patvirtintas maitinimo paslaugas teikiančios įmonės ir vaikų ugdymo ar socialinės globos įstaigos, ar vaikų poilsio stovyklos vadovų parašais ir spaudais (jeigu vadovai juos turi),

7.2.6. kurio tituliniame lape turi būti nurodytas ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo įstaigos, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos (teikiančios apgyvendinimo paslaugas), kurioje organizuojamas maitinimas, pavadinimas, adresas, darbo laikas, valgiaraščio naudojimo laikotarpis ir vaikų amžiaus grupė,

7.2.7. kuriame padaryti įrašai turi būti aiškūs, be braukymų ar taisymų;

7.3. laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma vaikų amžiaus grupė ir maisto produktai, kurių vaikas (-ai) negali vartoti, jei valgiaraštis sudarytas pagal gydytojo išduotus vaiko sveikatos pažymėjimus (Forma Nr. 027-1/a) (pritaikyto maitinimo).

 1. Įmonė arba įstaiga Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją (patvirtintą atsakingo ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu) teritorinei VMVT gali pateikti paštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai.
 2. Teritorinė VMVT, gavusi įmonės arba įstaigos dokumentus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos įmonės arba įstaigos prašyme nurodytu el. paštu arba adresu informuoja ją apie dokumentų gavimą, nurodydama prašymo gavimo datą, terminą, per kurį dokumentai bus įvertinti, galimas įstaigos arba įmonės teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl valgiaraščių derinimo, ir apie tai, kad atsakymo dėl valgiaraščio derinimo nepateikimas per teisės aktų nustatytą terminą nelaikomas valgiaraščio suderinimu.
 3. Jei teritorinė VMVT, įvertinusi įmonės arba įstaigos pateiktus dokumentus, nustato, kad įmonė arba įstaiga pateikė netinkamai įformintus arba ne visus dokumentus, kurių reikia valgiaraščio vertinimo pažymai (Aprašo 3 priedas) gauti, nustato ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams pateikti ir apie tai informuoja įmonę arbą įstaigą prašyme nurodytu el. paštu arba adresu. Tokiu atveju terminas, per kurį įmonės arba įstaigos pateikti dokumentai turi būti išnagrinėti, skaičiuojamas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo datos. Laikotarpis, per kurį įmonė arba įstaiga šalina teritorinės VMVT nurodytus trūkumus, į Aprašo 12 punkte nurodytą terminą neįskaičiuojamas.
 4. Prireikus teritorinė VMVT gali paprašyti įmonės ar įstaigos papildomų dokumentų, pvz., receptūrų, kuriomis pagrindžiama patiekalų maistinė ir energinė vertė, ir kt.
 5. Teritorinė VMVT, įvertinusi įmonės arba įstaigos pateikto valgiaraščio atitiktį teisės aktų reikalavimams, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos įmonės arba įstaigos prašyme nurodytu būdu išduoda įmonei arba įstaigai valgiaraščio vertinimo pažymą ir suderintą valgiaraštį. Suderinto valgiaraščio kiekvienas lapas turi būti pažymėtas teritorinės VMVT spaudu.
 6. Atlikus suderintų valgiaraščių keitimus, jie turi būti pakartotinai derinami su teritorine VMVT.
 7. Pakartotinai derinti suderintų valgiaraščių nereikia:

14.1. atliekant suderinto valgiaraščio minimalius keitimus, pvz., pakeitus vieną tos pačios maisto produktų grupės maisto produktą ar patiekalą kitu maisto produktu ar patiekalu, kai maisto produkto ar patiekalo maistinė ir energinė vertė išlieka tokia pati arba pakinta ne daugiau 5 %;

14.2. keičiant patiekalo sudėtines dalis pagal metų laikus (pvz., raugintų kopūstų sriubą keičiant šviežių kopūstų sriuba, burokėlių sriubą – šaltibarščiais);

14.3. jeigu įmonė naudojasi valgiaraščiu, kuris jau buvo suderintas su kita teritorine VMVT.

 1. Jei teritorinė VMVT, vertindama įmonės ar įstaigos pateiktą derinti valgiaraštį, nustato, kad jis neatitinka teisės aktų reikalavimų arba jame yra techninių klaidų (pvz., skaičiavimo ir kt.), grąžina įmonei arba įstaigai jos prašyme nurodytu būdu valgiaraštį nustatytiems trūkumams pašalinti.
 2. Teritorinė VMVT įmonės ar įstaigos pateikto valgiaraščio nederina, jeigu įmonė arba įstaiga per Aprašo 10 punkte nustatytą terminą nepateikia kartu su valgiaraščiu visų Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų arba pateikia netinkamai įformintus, klaidingus ar suklastotus dokumentus, ir apie tai informuoja įmonę arba įstaigą prašyme nurodytu el. paštu arba adresu.
 3. Aprašo 3.1, 3.2 ir 14.3 papunkčiuose nurodytų valgiaraščių tituliniame lape turi būti nurodytas vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos (teikiančios apgyvendinimo paslaugas), kurioje organizuojamas maitinimas, pavadinimas ir kiekvienas lapas turi būti patvirtintas maitinimo paslaugas teikiančios įmonės bei vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos vadovų ar jų įgaliotų asmenų parašais.

 

Daugiau informacijos:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b128d7a07dfa11e8ae2bfd1913d66d57

 

VšĮ „Sveikatai palankus“ gali būti naudingi:

 1. KONSULTUOTI VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAUSIMAIS (Meniu sudarymas, žaliavų techninių specifikacijų rengimas, maitinimo kainos paskaičiavimas, maisto saugos ir kokybės užtikrinimas ir t.t.).
 2. SUTVARKYTI ESAMĄ MENIU IR TECHNOLOGINES KORTELES (parengti tvarkingas ekselines programas, meniu perderinti su atitinkamomis institucijomis).
 3. PARENGTI INDIVIDUALIUS VALGIARAŠČIUS IR TECHNOLOGINES KORTELES (Pagal amžiaus grupes, specialius vaikų ir įstaigos poreikius, sezoniškumą; valgiaraščio suderinimas su atitinkamomis institucijomis; valgiaraščio suderinimas su virtuvės darbuotojais ir bendruomene).
 4. SURENGTI PRAKTINIUS MOKYMUS (VAIKAMS, TĖVAMS, PERSONALUI, VIRĖJOMS).
 5. TREČIAŠALĖ KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA (MAISTO SAUGOS, KOKYBĖS IR SVEIKATAI PALANKAUS MAITINIMO UŽTIKRINIMAS NUO ŽALIAVŲ IKI STALO, DIETISTŲ FUNKCINĖ PAGALBA).
 6. LEIDINIAI: edukacinė mitybos knygelė „Brokoliukas“, Meniu knyga „Sveikatai palankus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinys“, piramidžių ir lėkščių plakatai.  Tiems kas neįsigijo meniu knygos sveikatai palankus valgiaraščių ir technologinių kortelių rinkinys. Knygą galima įsigyti: SVEIKATAI PALANKUS MENIU

ŠVIESKIME, MOKYKIME, SKATINKIME, SUTEIKIME SĄLYGAS VAIKAMS PASIRINKTI SVEIKATAI PALANKŲ MAISTĄ!

Paslaugos ir darbai atliekami, bei derinami atsižvelgiant į individualios ugdymo įstaigos pageidavimus. Mokymų ir konsultacijos kaina priklauso nuo trukmės, vietos ATVIRI JŪSŲ BENDRADARBIAVIMO PASIŪLYMAMS!

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės: info@sveikataipalankus.lt,  tel.  +370 609 10833