DRAUGAI

VšĮ „eMundus“ – Inicijavimas, vykdymas ir dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose švietimo, kultūros ir profesinio rengimo srityse.

UAB „Kvalitetas“ – kūrimas ir pardavimas sveikatai palankių maisto produktų.

Navigate